transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Long term prognosis after CABG in relation to preoperative left ventricular ejection fraction.

Författare och institution:
Johan Herlitz (Hjärt-kärlinstitutionen); Björn W. Karlson (Hjärt-kärlinstitutionen); Helen Sjöland (Hjärt-kärlinstitutionen); Gunnar Brandrup-Wognsen (Hjärt-kärlinstitutionen); Maria Haglid Evander (Hjärt-kärlinstitutionen); Thomas Karlsson (Hjärt-kärlinstitutionen); Kenneth Caidahl (Hjärt-kärlinstitutionen)
Publicerad i:
International journal of cardiology, 72 ( 2 ) s. 163-71; discussion 173-4
ISSN:
0167-5273
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2000
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
To evaluate the mortality rate, risk indicators for death, mode of death and symptoms of angina pectoris during 5 years after coronary artery by pass grafting (CABG) in relation to the preoperative left ventricular ejection fraction (LVEF).
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin
Nyckelord:
Angina Pectoris, mortality, physiopathology, surgery, Coronary Artery Bypass, Coronary Disease, mortality, physiopathology, surgery, Female, Humans, Male, Middle Aged, Postoperative Period, Prognosis, Proportional Hazards Models, Stroke Volume, Survival Analysis, Sweden, epidemiology, Ventricular Function, Left
Postens nummer:
199738
Posten skapad:
2014-06-26 15:52

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007