transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Mortality, risk indicators of death, mode of death and symptoms of angina pectoris during 5 years after coronary artery bypass grafting in men and women.

Författare och institution:
Johan Herlitz (Hjärt-kärlinstitutionen); Gunnar Brandrup-Wognsen (Hjärt-kärlinstitutionen); Björn W. Karlson (Hjärt-kärlinstitutionen); Helen Sjöland (Hjärt-kärlinstitutionen); Thomas Karlsson (Hjärt-kärlinstitutionen); Kenneth Caidahl (Hjärt-kärlinstitutionen); Marianne Hartford (Hjärt-kärlinstitutionen); Maria Haglid Evander (Hjärt-kärlinstitutionen)
Publicerad i:
Journal of internal medicine, 247 ( 4 ) s. 500-6
ISSN:
0954-6820
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2000
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
To describe mortality, risk indicators of death, mode of death and symptoms of angina pectoris during 5 years after coronary artery bypass grafting in women and men.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin
Nyckelord:
Aged, Angina Pectoris, diagnosis, mortality, surgery, Cause of Death, Coronary Artery Bypass, mortality, Female, Follow-Up Studies, Humans, Male, Middle Aged, Postoperative Complications, diagnosis, mortality, Recurrence, Risk, Sweden, epidemiology
Postens nummer:
199730
Posten skapad:
2014-06-26 15:44

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007