transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Mortality, risk indicators for death, and mode of death in younger and elderly patients during five years after coronary artery bypass graft.

Författare och institution:
Johan Herlitz (Hjärt-kärlinstitutionen); Gunnar Brandrup-Wognsen (Hjärt-kärlinstitutionen); Björn W. Karlson (Hjärt-kärlinstitutionen); Helen Sjöland (Hjärt-kärlinstitutionen); Thomas Karlsson (Hjärt-kärlinstitutionen); Kenneth Caidahl (Hjärt-kärlinstitutionen); Marianne Hartford (Hjärt-kärlinstitutionen); Maria Haglid Evander (Hjärt-kärlinstitutionen)
Publicerad i:
Clinical cardiology, 23 ( 6 ) s. 421-6
ISSN:
0160-9289
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2000
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
The number of elderly patients who may be candidates for coronary artery bypass graft (CABG) for severe coronary artery disease has increased. Cardiac surgery in the elderly is a high-risk procedure because many of these patients have concomitant systemic disease and other disabilities.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin
Nyckelord:
Age Factors, Aged, Angina Pectoris, mortality, Comorbidity, Coronary Artery Bypass, mortality, Coronary Disease, epidemiology, mortality, surgery, Female, Humans, Male, Middle Aged, Risk Factors, Survival Analysis, Sweden, epidemiology
Postens nummer:
199724
Posten skapad:
2014-06-26 15:35

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007