transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Update in Sleep Medicine 2013

Författare och institution:
Yüksel Peker (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); S. Redline (-)
Publicerad i:
American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, 189 ( 11 ) s. 1345-1350
ISSN:
1073-449X
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin
Nyckelord:
POSITIVE AIRWAY PRESSURE, ACUTE MYOCARDIAL-INFARCTION, ENDOTHELIAL, PROGENITOR CELLS, INTERMITTENT HYPOXIA, HEART-FAILURE, ORAL APPLIANCE, APNEA SYNDROME, STROKE VOLUME, MOUSE MODEL, INJURY, Critical Care Medicine, Respiratory System, CRITICAL CARE MEDICINE, RESPIRATORY SYSTEM
Postens nummer:
199693
Posten skapad:
2014-06-26 13:38
Posten ändrad:
2014-07-01 12:09

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007