transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Local operator multipliers and positivity

Författare och institution:
N. M. Steen (-); I. G. Todorov (-); Lyudmila Turowska (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik, Chalmers/GU)
Publicerad i:
Journal of Functional Analysis, 267 ( 1 ) s. 80-111
ISSN:
0022-1236
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
We establish an unbounded version of Stinespring's Theorem and a lifting result for Stinespring representations of completely positive modular maps defined on the space of all compact operators. We apply these results to study positivity for Schur multipliers. We characterise positive local Schur multipliers, and provide a description of positive local Schur multipliers of Toeplitz type. We introduce local operator multipliers as a non-commutative analogue of local Schur multipliers, and characterise them extending both the characterisation of operator multipliers from [16] and that of local Schur multipliers from [27]. We provide a description of the positive local operator multipliers in terms of approximation by elements of canonical positive cones.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik
Nyckelord:
Positive, Local, Schur multiplier, Operator multiplier
Ytterligare information:
Preprint available at: http://arxiv.org/abs/1206.3889v1
Postens nummer:
199689
Posten skapad:
2014-06-26 13:30
Posten ändrad:
2016-06-30 08:04

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007