transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Building up a transition program for young people with congenital heart disease: What works?

Författare och institution:
Ewa-Lena Bratt (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); Eva Goossens (-); Philip Moons (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa)
Publicerad i:
Joint Annual Meeting of the Swiss Society of Cardiology (SSC) and the Swiss society of Cardiac and Thoracic Vascular Surgery (SSCS). 12 Juni 2014. Interlaken, Schweiz,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kardiologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Pediatrik
Postens nummer:
199662
Posten skapad:
2014-06-26 10:19
Posten ändrad:
2014-06-26 12:31

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007