transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

A description of the characteristics and outcome of patients hospitalized for acute chest pain in relation to whether they were admitted to the coronary care unit or not in the thrombolytic era.

Författare och institution:
Johan Herlitz (Hjärt-kärlinstitutionen); Björn W. Karlson (Hjärt-kärlinstitutionen); Thomas Karlsson (Hjärt-kärlinstitutionen); Lillemor Svensson (-); Elisabeth Zehlertz och Björn Kalin (-)
Publicerad i:
International journal of cardiology, 82 ( 3 ) s. 279-87
ISSN:
0167-5273
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2002
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
To describe the characteristics and outcome of patients hospitalized for acute chest pain in relation to whether they were admitted to the coronary care unit (CCU) or not.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kardiologi
Nyckelord:
Aged, Chest Pain, diagnosis, epidemiology, mortality, Coronary Care Units, Female, Hospitalization, Hospitals, University, Humans, Male, Myocardial Infarction, diagnosis, epidemiology, mortality, Prognosis, Prospective Studies, Risk Factors, Sweden, epidemiology
Postens nummer:
199587
Posten skapad:
2014-06-25 11:03

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007