transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Prognosis after acute myocardial infarction continues to improve in the reperfusion era in the community of Göteborg.

Författare och institution:
Johan Herlitz (Hjärt-kärlinstitutionen); Mikael Dellborg (Hjärt-kärlinstitutionen); Björn W. Karlson (Hjärt-kärlinstitutionen); Thomas Karlsson (Hjärt-kärlinstitutionen)
Publicerad i:
American heart journal, 144 ( 1 ) s. 89-94
ISSN:
1097-6744
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2002
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
The objective of this study was to compare the prognosis of nonselected patients who had an acute myocardial infarction (AMI) during 2 time periods in the thrombolytic era and to describe coronary heart disease (CHD) mortality rates in the community of Göteborg during 1990 to 1995.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kardiologi
Nyckelord:
Adult, Age Distribution, Aged, Angioplasty, Balloon, Coronary, Cohort Studies, Coronary Artery Bypass, Coronary Disease, mortality, Female, Hospital Mortality, Humans, Incidence, Male, Middle Aged, Myocardial Infarction, mortality, therapy, Odds Ratio, Prognosis, Prospective Studies, Sweden, epidemiology, Thrombolytic Therapy
Postens nummer:
199586
Posten skapad:
2014-06-25 11:02

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007