transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Sleep habits and their association with mortality during 5-year follow-up after coronary artery bypass surgery.

Författare och institution:
Jan A Hedner (Institutionen för invärtesmedicin); Kenneth Caidahl (Hjärt-kärlinstitutionen); Helen Sjöland (Hjärt-kärlinstitutionen); Thomas Karlsson (Hjärt-kärlinstitutionen); Johan Herlitz (Hjärt-kärlinstitutionen)
Publicerad i:
Acta cardiologica, 57 ( 5 ) s. 341-8
ISSN:
0001-5385
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2002
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
To study various aspects of sleep quality and sleep patterns prior to and after coronary artery bypass surgery and their implications for 5-year survival.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin
Nyckelord:
Adult, Aged, Cause of Death, Coronary Artery Bypass, Coronary Disease, mortality, physiopathology, therapy, Evidence-Based Medicine, Female, Follow-Up Studies, Habits, Humans, Male, Middle Aged, Postoperative Complications, mortality, physiopathology, psychology, Quality of Life, psychology, Questionnaires, Sleep Disorders, mortality, physiopathology, therapy, Statistics as Topic, Survival Analysis, Sweden, Treatment Outcome
Postens nummer:
199583
Posten skapad:
2014-06-25 10:52

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007