transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Makroalger och gömfröiga växter (i) God Havsmiljö 2020: Marin strategi för Nordsjön och Östersjön. Del 1: Inledande bedömning av miljötillståndet och socioekonomisk analys

Författare och institution:
Per-Olav Moksnes (Institutionen för biologi och miljövetenskap); Hans Kautsky (-)
Publicerad i:
Havs- och vattenmyndighetens rapport, 2012:19 s. 76-89
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2012
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Ekologi ->
Marin ekologi
Ytterligare information:
ISBN:978-91-87025-21-1
Postens nummer:
199572
Posten skapad:
2014-06-24 23:44
Posten ändrad:
2014-10-14 14:10

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007