transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

"Landshövdingskans Kofond", tvätten och hushållens rationalisering. Om Hanna Rydh och modernitetens materialiteter.

Författare och institution:
Elisabeth Arwill-Nordbladh (Institutionen för historiska studier)
Publicerad i:
Personligt talat. Biografiska perspektiv i humaniora. / red. Maria Sjöberg, s. 194-211
ISBN:
978-91-7061-152-0
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Förlag:
Makadam
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2014
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
Nyckelord:
Hanna Rydh, Landshövdingskans Kofond, tvätteknik, Delegationen för hem- och familjefrågor, materiell feminism, materiell etik
Postens nummer:
199565
Posten skapad:
2014-06-24 17:46
Posten ändrad:
2014-10-29 15:37

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007