transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Haquin Spegels arbete med orden

Författare och institution:
Anna Helga Hannesdottir (Institutionen för svenska språket)
Publicerad i:
Haquin Spegel – en antologi / Johnny Hagberg, redaktör, s. 149–178
ISBN:
978-91-86681-20-3
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Skara stiftshistoriska sällskap
Förlagsort:
Skara
Publiceringsår:
2014
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Nordiska språk ->
Svenska språket
Nyckelord:
språkhistoria, lexikografihistoria
Postens nummer:
199557
Posten skapad:
2014-06-24 16:02
Posten ändrad:
2014-07-08 15:33

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007