transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The experience of being stopped

Författare och institution:
Marcus Herz (-); Thomas Johansson (Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande)
Publicerad i:
Changing Landscapes for Childhood and Youth in Europe, eds. Lynne Chisholm & Vassiliki Deliyiami-Kouimtzis, s. 290-311
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Cambridge Scholars Publishing
Förlagsort:
Newcastle Upon Tyne
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
Postens nummer:
199540
Posten skapad:
2014-06-24 14:11
Posten ändrad:
2014-07-08 10:37

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007