transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Subjective symptoms and well-being 30 months after acute chest pain in a county hospital and a city university hospital in Sweden.

Författare och institution:
Björn W. Karlson (Hjärt-kärlinstitutionen); Björn Kalin (-); Thomas Karlsson (Hjärt-kärlinstitutionen); Lillemor Svensson (-); Elisabeth Zehlertz (-); Johan Herlitz (Hjärt-kärlinstitutionen)
Publicerad i:
Acta cardiologica, 58 ( 6 ) s. 547-53
ISSN:
0001-5385
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2003
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
To compare various health-related aspects of quality of life during long-term follow-up after admission to hospital due to acute chest pain in a city university hospital and a county hospital.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin
Nyckelord:
Activities of Daily Living, Acute Disease, Adrenergic beta-Antagonists, therapeutic use, Adult, Age Factors, Aged, Anti-Arrhythmia Agents, therapeutic use, Calcium Channel Blockers, therapeutic use, Chest Pain, epidemiology, therapy, Coronary Disease, epidemiology, therapy, Data Collection, Female, Follow-Up Studies, Heart Failure, epidemiology, therapy, Hospitals, County, Hospitals, University, Hospitals, Urban, Humans, Hypolipidemic Agents, therapeutic use, Male, Middle Aged, Patient Admission, Quality of Life, Retrospective Studies, Sex Factors, Sickness Impact Profile, Smoking, Survival Analysis, Sweden, epidemiology, Syndrome, Time Factors, Work
Postens nummer:
199525
Posten skapad:
2014-06-24 12:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007