transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The Open-Air Rock-Art Site at Leirfall, Central Norway, Within the Context of Northern Scandinavian Rock-Art Conservation and Management Practices Over the Past 50 Years

Författare och institution:
Elizabeth Ellen Peacock (Institutionen för kulturvård); Eva Lindgård (-); Kalle Sognnes (-); Roar Sæterhaug (-); Gordon H Turner-Walker (-)
Publicerad i:
Open-Air Rock-Art Conservation and Management. State of the Art and Future Perspectives, s. 82-97
ISBN:
978-0-415-84377-5
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Förlag:
Routledge
Förlagsort:
London
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap
LANTBRUKSVETENSKAPER ->
Andra lantbruksrelaterade vetenskaper
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
Postens nummer:
199400
Posten skapad:
2014-06-19 11:06
Posten ändrad:
2014-06-30 08:35

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007