transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Prognostic value of circulating chromogranin A levels in acute coronary syndromes.

Författare och institution:
Anna M Jansson (-); Helge Røsjø (-); Torbjørn Omland (-); Thomas Karlsson (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Marianne Hartford (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Allan Flyvbjerg (-); Kenneth Caidahl (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin)
Publicerad i:
European heart journal, 30 ( 1 ) s. 25-32
ISSN:
1522-9645
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
To determine whether circulating levels of chromogranin A (CgA) provide prognostic information independently of conventional risk markers in acute coronary syndromes (ACSs).
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin
Nyckelord:
Acute Coronary Syndrome, blood, mortality, ultrasonography, Aged, Biological Markers, blood, Chromogranin A, blood, Echocardiography, Female, Follow-Up Studies, Humans, Male, Middle Aged, Natriuretic Peptide, Brain, blood, Peptide Fragments, blood, Prognosis, Proportional Hazards Models, Prospective Studies
Postens nummer:
199389
Posten skapad:
2014-06-18 17:35

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007