transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Priming administration before the main administration of 177Lu-octreotate increases the therapeutic effect in nude mice bearing human carcinoid tumor GOT1

Författare och institution:
Johanna Dalmo (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för radiofysik & Sahlgrenska Cancer Center); Johan Spetz (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för radiofysik & Sahlgrenska Cancer Center); Mikael Montelius (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för radiofysik); Britta Langen (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för radiofysik & Sahlgrenska Cancer Center); Yvonne Arvidsson (Institutionen för biomedicin, avdelningen för patologi); Henrik Johansson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för radiofysik); Toshima Z Parris (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för onkologi & Sahlgrenska Cancer Center); Khalil Helou (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för onkologi & Sahlgrenska Cancer Center); Bo Wängberg (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kirurgi och kirurgisk gastroforskning, Avdelningen för kirurgi & Sahlgrenska Cancer Center); Ola Nilsson (Institutionen för biomedicin, avdelningen för patologi & Sahlgrenska Cancer Center); Maria Ljungberg (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för radiofysik); Eva Forssell-Aronsson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för radiofysik & Sahlgrenska Cancer Center)
Publicerad i:
27th Annual Congress on European Association of Nuclear Medicine, Gothenburg, Sweden, October 18-22, 2014 ,
Publikationstyp:
Konferensbidrag - refereegranskat abstract
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Cancer och onkologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Radiologi och bildbehandling ->
Radiofysik
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Radiologi och bildbehandling ->
Strålningsbiologi
Postens nummer:
199356
Posten skapad:
2014-06-17 16:54
Posten ändrad:
2014-06-26 22:56

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007