transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Nordicom Information 3-4/2013

Redaktör(er):
Ulla Carlsson (Nordicom (2013-))
ISBN:
978-91-86523-80-0
Antal sidor:
192
Publikationstyp:
Bok med redaktör, refereegranskad
Förlag:
Nordicom
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2013
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap
Ytterligare information:
Nordicom-Information är en open access tidskrift på de nordiska språken, som utges både i tryckt och onlineversion, med 4 nr/år. Tidskriften innehåller artiklar (refereed), recensioner, översikter, presentationer av aktuella forskningsprojekt samt notiser om ny litteratur. Nordicom-Information riktar sig till såväl forskare och studenter som forskningens brukare, t ex politiska beslutsfattare, journalister, företrädare för myndigheter och medieföretag, lärare och den intresserade allmänheten.
Postens nummer:
199324
Posten skapad:
2014-06-17 12:27

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007