transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Medie- och informationskunnighet i Norden

En nyckel till demokrati och yttrandefrihet

Redaktör(er):
Ulla Carlsson (Nordicom (2013-))
ISBN:
978-91-86523-88-6
Antal sidor:
219
Publikationstyp:
Bok, med redaktör
Förlag:
Nordicom
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2014
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Ett samhälle med en medie- och kommunikationskultur som genomgår så stora förändringar som nu kräver mycket medie- och informationskunniga medborgare – det gäller inte minst barn och unga. Det är en demokratifråga. Hösten 2013 arrangerades ett nordiskt expertmöte i Stockholm med detta som utgångs punkt. Företrädare för berörda myndigheter, departement, intresseorganisationer och forskarsamhället i de nordiska länderna och de självstyrande områdena Färöarna och Åland deltog i mötet. I fokus stod utbyte av kunskap om och erfarenheter av arbete i de enskilda länderna rörande MIK och diskussion om angelägna frågor som skulle vinna på nordiskt samarbete. Ett omfattande underlag i form av en inventering av situationen i varje nordiskt land redovisades. Avslutningsvis enades mötets deltagare om ett antal konklusioner för det fortsatta samarbetet i Norden. I denna bok redovisas samtliga inlägg och mötets konklusioner samt ett antal bidrag från forskare inom MIK-området i Norden. Det är en förhoppning att boken skall inspirera berörda aktörer till såväl aktiviteter och kunskapsutveckling som diskussion och eftertanke.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap
Ytterligare information:
Mer information om bokens innehåll: http://www.nordicom.gu.se/sv/publikationer/medie-och-informationskunnighet-i-norden
Postens nummer:
199318
Posten skapad:
2014-06-17 12:03

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007