transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Riskgrupper och skadehändelser i hem- och boendemiljöer - utsatthet och rumslighet

Författare och institution:
Inga Malmqvist (Institutionen för arkitektur, Chalmers); Jörgen Lundälv (Institutionen för socialt arbete); Björn Andersson (Institutionen för socialt arbete); Robert Ekman (-); Hans Ekbrand (Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap)
Publicerad i:
URBSEC-konferens 2014 - Urban Safety and Societal Security Research Center. 4 juni 2014, Göteborg,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2014
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Presentation av ett forskningsprojekt
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Annan teknik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Sociologi (exklusive socialt arbete, socialpsykologi och socialantropologi)
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete
Nyckelord:
Riskgrupper, riskgruppanalys, skadehändelser, hemmiljöer, boendemiljöer, säkerhet, utsatthet, rumslighet, Urban safety, Sverige, forskningsprojekt
Chalmers styrkeområden:
Building Futures
Postens nummer:
199297
Posten skapad:
2014-06-17 10:12
Posten ändrad:
2015-03-12 10:24

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007