transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Rovfiskars betydelse för vegetationen längs Sveriges kuster

Författare och institution:
Per-Olav Moksnes (Institutionen för marin ekologi); Sonja Råberg (-); Susanne P. Baden (Institutionen för marin ekologi); Lena Kautsky (-)
Publicerad i:
Havet 2010 - Om miljötillståndet i svenska havsområden, s. 62-63
ISSN:
1654-6741
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2010
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Ekologi ->
Marin ekologi
Postens nummer:
199279
Posten skapad:
2014-06-16 22:12
Posten ändrad:
2014-06-16 22:17

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007