transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Size related and cannibalistic effects on grazing capacity of the amphipod Gammarus locusta in seagrass meadows on the Swedish west coast

Författare och institution:
Sandra Andersson (Institutionen för marin ekologi); Malin Persson (Institutionen för marin ekologi); Per-Olav Moksnes (Institutionen för marin ekologi); Susanne P. Baden (Institutionen för marin ekologi)
Publicerad i:
Marine Biology, 156 s. 969-981
ISSN:
0025-3162
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Ekologi ->
Marin ekologi
Postens nummer:
199270
Posten skapad:
2014-06-16 21:35

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007