transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Bilder av mördare i svensk arbetarprosa från tidigt 1900-tal

Författare och institution:
Beata Agrell (Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion)
Publicerad i:
Arche, 2014 ( 46-47 ) s. 210-219
ISSN:
2000-7817
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2014
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Dealing with an alternative view of man in the early Swedish 1900s. A comparison is made between the ideas in the criminologist and psychodynamic psychiatrist Andreas Bjerre and crime fictions by working-class authors of the same period: Maria Sandel, Elf Norrbo, Dan Andersson, and Martin Koch. The comparison demonstrates a joint effort “to understand without forgiving”, with moral judgements and attitudes present but subordinated.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi ->
Historia
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Litteraturvetenskap
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Etik
HUMANIORA ->
Annan humaniora ->
Kulturstudier
Nyckelord:
Arbetarlitteratur, brottslighet, kriminalfiktion, kriminologi, Andreas Bjerre, Maria Sandel, Elf Norrbo, Dan Andersson, Martin Koch
Postens nummer:
199197
Posten skapad:
2014-06-13 15:36

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007