transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Särskilda studieverksamheter för äldre - om framväxten och utvecklingen av senioruniversitet

Författare och institution:
Eva Andersson (Institutionen för pedagogik och specialpedagogik); Sigvart Tøsse (-)
Publicerad i:
Årsbok om folkbildning. Forskning & utveckling 2013, s. 26-47
ISBN:
978-91-980213-2-5
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Föreningen för folkbildningsforskning
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
Nyckelord:
folkbildning, senioruniversitet, äldre, vällyckat åldrande
Postens nummer:
199175
Posten skapad:
2014-06-13 13:18

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007