transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Video game business models and monetization

Författare och institution:
Philippe Chantepie (-); Laurent Michaud (-); Simon Laurent (-); Peter Zackariasson (Företagsekonomiska institutionen, Marknadsföring)
Publicerad i:
Communications & Strategies, 94 ( 2 )
ISSN:
0249-2571
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Postens nummer:
199164
Posten skapad:
2014-06-13 11:51

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007