transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Shared Decision-making, moral psychology and ”family-centeredness”: the case of parents and adolescents

Författare och institution:
Christian Munthe (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori); Anders Herlitz (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori)
Publicerad i:
Family Ethics Network Workshop, Sandhamn, June 11-13, 2014.,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Medicinsk etik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Barn
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Social omsorg/socialpedagogik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Äldre och åldrande
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Filosofi ->
Praktisk filosofi
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Etik
Nyckelord:
family, parenting, adolescents, children, diabetes, shared decision making, dual process theory, moral psychology
Postens nummer:
199151
Posten skapad:
2014-06-12 17:13
Posten ändrad:
2014-06-12 17:13

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007