transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Why do some children of short stature develop psychologically well while others have problems?

Författare och institution:
Ann Erling (Psykologiska institutionen)
Publicerad i:
Growth Hormone Update: From Basic Research to Novel Clinical Applications, Venice, CA,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
Postens nummer:
199067
Posten skapad:
2014-06-10 14:49

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007