transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Accessibility Atlas to Analyse Regional Acessibility to Labour in the Food Sector

Författare och institution:
Anders Larsson (Institutionen för ekonomi och samhälle, Kulturgeografi); Erik Elldér (Institutionen för ekonomi och samhälle, Kulturgeografi); Bertil Vilhelmson (Institutionen för ekonomi och samhälle, Kulturgeografi)
Publicerad i:
COST Action TU1002 – Assessing Usability of Accessibility Instruments, s. 115-121
ISBN:
978-90-90-28212-1
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
The Cost Office
Förlagsort:
Amsterdam
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Presents the results of an experiential workshop with local planning practitioners. These practitioners first experienced and then reflected on the usability of accessibility instruments.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Social och ekonomisk geografi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Social och ekonomisk geografi ->
Kulturgeografi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Social och ekonomisk geografi ->
Ekonomisk geografi
Nyckelord:
accessibility, instrument, GIS, practioneers, workshop
Postens nummer:
199022
Posten skapad:
2014-06-09 23:34
Posten ändrad:
2016-05-10 11:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007