transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

An examination of the set up, running of, and outputs from the multinational iresearch4birth

Författare och institution:
Soo Downe (-); Mechthild Gross (-); Valerie Smith (-); Marie Berg (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa & Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet (GPCC)); Elisabeth Severinsson (-); Marie-Clare Balaam (-)
Publicerad i:
The International Confederation of Midwives. ICM 30th Triennial Congress. 1-5 June 2014 Prague, Czech Republic ,
Publikationstyp:
Konferensbidrag - refereegranskat abstract
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Annan medicin och hälsovetenskap ->
Övrig annan medicin och hälsovetenskap ->
Prenatal- och perinatalforskning
Postens nummer:
199017
Posten skapad:
2014-06-09 17:37

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007