transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Short stature: a comparison of the perceptions of children and their parents

Författare och institution:
Ann Erling (Psykologiska institutionen)
Publicerad i:
Presentation at the Symposium Growth Hormone and Growth Factors in Endocrinology and Metabolism, Prague, Czech Republic,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
1995
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
Postens nummer:
199013
Posten skapad:
2014-06-09 16:16

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007