transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Histone Deacetylase Inhibitor Treatment Increases Coronary t-PA Release in a Porcine Ischemia Model.

Författare och institution:
Kristina Svennerholm (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi. Avdelningen för anestesiologi och intensivvård); Niklas Bergh (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Pia Larsson (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Sverker Jern (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Göran Johansson (-); Björn Biber (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi. Avdelningen för anestesiologi och intensivvård); Michael Haney (-)
Publicerad i:
PloS one, 9 ( 5 ) s. e97260
ISSN:
1932-6203
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
The expression of the tissue plasminogen activator gene can be affected by histone deacetylation inhibition and thus appears to be under epigenetic control.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kardiologi ->
Kardiovaskulär medicin
Postens nummer:
198985
Posten skapad:
2014-06-09 10:16
Posten ändrad:
2016-06-10 13:36

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007