transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Transient repolarization alterations dominate the initial phase of an acute anterior infarction - a vectorcardiography study.

Författare och institution:
Markus Lingman (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Marianne Hartford (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Thomas Karlsson (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Johan Herlitz (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Aigars Rubulis (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Kenneth Caidahl (-); Lennart Bergfeldt (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin)
Publicerad i:
Journal of electrocardiology, 47 ( 4 ) s. 478-485
ISSN:
1532-8430
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
To study effects of ischemia-reperfusion on ventricular electrophysiology in humans by three-dimensional electrocardiography.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kardiologi ->
Kardiovaskulär medicin
Nyckelord:
Acute coronary syndromes; Myocardial ischemia; Coronary artery disease; Electrocardiography; Vectorcardiography
Postens nummer:
198980
Posten skapad:
2014-06-09 09:54
Posten ändrad:
2016-08-25 09:45

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007