transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Three concepts on urban change

Författare och institution:
Jenny Stenberg (Institutionen för arkitektur, Chalmers); Lasse Fryk (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
Presented in the research network Oikonet (www.oikonet.org),
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Sammanfattning (abstract):
Capacity-building - Interplace - Codesign
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap
Chalmers styrkeområden:
Building Futures
Chalmers drivkrafter:
Hållbar utveckling
Postens nummer:
198975
Posten skapad:
2014-06-08 12:44
Posten ändrad:
2015-02-11 15:16

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007