transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Personligt talat. Biografiska perspektiv i humaniora

Författare och institution:
Maria Sjöberg (Institutionen för historiska studier)
Publicerad i:
Personligt talat. Biografiska perspektiv i humaniora / red. Maria Sjöberg, s. 9-20
ISBN:
978-91-7061-152-0
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Förlag:
Makadam förlag
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2014
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
HUMANIORA ->
Språk och litteratur
Postens nummer:
198955
Posten skapad:
2014-06-05 15:40
Posten ändrad:
2014-11-19 13:31

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007