transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

HEALTH-RELATED QUALITY OF LIFE IN FIBROMYALGIA AND REFRACTORY ANGINA PECTORIS: A COMPARISON BETWEEN TWO CHRONIC NON-MALIGNANT PAIN DISORDERS

Författare och institution:
Paulin Andréll (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Tomas Schultz (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Kaisa Mannerkorpi (Institutionen för medicin, avdelningen för reumatologi och inflammationsforskning); Lena Nordeman (Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa); Mats Börjesson (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Clas Mannheimer (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin)
Publicerad i:
Journal of Rehabilitation Medicine, 46 ( 4 ) s. 341-347
ISSN:
1650-1977
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Objective: To compare health-related quality of life in 2 different populations with chronic pain: patients with fibromyalgia and patients with refractory angina pectoris. Previous separate studies have indicated that these patient groups report different impacts of pain on health-related quality of life. Methods: The Short-Form 36 was used to assess health-related quality of life. In order to adjust for age and gender differences between the groups, both patient groups were compared with age- and gender-matched normative controls. The difference in health-related quality of life between the 2 patient groups was assessed by transforming the Short-Form 36 subscale scores to a z-score. Results: The patients with fibromyalgia (n=203) reported poorer health-related quality of life in all the subscale scores of Short-Form 36 (p < 0.05-0.0001) than the patients with refractory angina (n = 146) when both groups were compared with their corresponding normal population (z-score). Conclusion: Patients with fibromyalgia experience greater impairment in health-related quality of life compared with the normal population than do patients with refractory angina pectoris, despite the fact that the latter have a potentially life-threatening disease. The great impairment in health-related quality of life in patients with fibromyalgia should be taken into consideration when planning rehabilitation.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin
Nyckelord:
angina pectoris, fibromyalgia, chronic pain, quality of life, RHEUMATOID-ARTHRITIS, POOL EXERCISE, SF-36, POPULATION, REHABILITATION, CLASSIFICATION, VALIDITY, CRITERIA, PROGRAM, TRIAL
Postens nummer:
198945
Posten skapad:
2014-06-05 15:16
Posten ändrad:
2016-06-10 13:49

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007