transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

En lång och slingrig väg. Situationen för ungdomar som varit placerade i samhällets dygnsvård

Författare och institution:
Helena Johansson (Institutionen för socialt arbete); Ingrid Höjer (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
Den långa vägen till arbetsmarknaden. Om unga utanför. Jonas Olofsson (Red.), s. 271-296
ISBN:
9789144093451
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Studentlitteratur
Förlagsort:
Lund
Publiceringsår:
2014
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete ->
Ungdomsforskning
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Arbetslivsstudier
Postens nummer:
198924
Posten skapad:
2014-06-05 11:39
Posten ändrad:
2014-07-04 10:36

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007