transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Regulation of gene expression in GOT1 midgut carcinoid in nude mice following injection with 177Lu-octreotate

Författare och institution:
Johan Spetz (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för radiofysik & Sahlgrenska Cancer Center); Britta Langen (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för radiofysik & Sahlgrenska Cancer Center); Toshima Z Parris (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för onkologi & Sahlgrenska Cancer Center); Nils Rudqvist (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för radiofysik & Sahlgrenska Cancer Center); Khalil Helou (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för onkologi & Sahlgrenska Cancer Center); Ola Nilsson (Institutionen för biomedicin, avdelningen för patologi & Sahlgrenska Cancer Center); Håkan Ahlman (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kirurgi och kirurgisk gastroforskning, Avdelningen för kirurgi); Eva Forssell-Aronsson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för radiofysik & Sahlgrenska Cancer Center)
Publicerad i:
25th Annual Congress on European Association of Nuclear Medicine, Milano, Italy, October 27-31, 2012,
Publikationstyp:
Konferensbidrag - refereegranskat abstract
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Cancer och onkologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Radiologi och bildbehandling ->
Radiofysik
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Radiologi och bildbehandling ->
Strålningsbiologi
Postens nummer:
198868
Posten skapad:
2014-06-04 13:46
Posten ändrad:
2014-06-26 23:06

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007