transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Burnout is associated with elevated prolactin levels in men but not in women

Författare och institution:
Anna-Karin Lennartsson (-); Håkan Billig (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi); Ingibjörg H Jonsdottir (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi)
Publicerad i:
Journal of Psychosomatic Research, 76 ( 5 ) s. 380-383
ISSN:
0022-3999
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Objective: Prolactin levels have been shown to be increased by different types of psychosocial stress. Since burnout is a consequence of long-term psychosocial stress, prolactin levels might also be affected in burnout. The aim of this study was to investigate whether there are differences in prolactin levels between individuals who report burnout and others. Method: Morning fasting serum prolactin levels were compared between individuals who reported burnout (24 men and 25 women) and individuals who reported no burnout (25 men and 13 women). Women were tested in the follicular phase of the menstrual cycle. Men and women were analysed separately. Results: Men who reported burnout exhibited significantly higher (34%) serum prolactin levels compared to men who reported no burnout. The prolactin levels in women who reported burnout were not different from the levels in the women who reported no burnout before or after adjusting for estradiol levels. Conclusions: This study indicates that prolactin levels are higher in men with burnout than men without burnout but not affected in women with burnout. Why no association was seen in women needs to be further explored. (C) 2014 Elsevier Inc. All rights reserved.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Neurovetenskaper
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Fysiologi
Nyckelord:
Prolactin, Burnout, Prolonged stress, Men and women, PSYCHOLOGICAL STRESS, JOB STRAIN, SECRETION, CORTISOL, RISK, DEPRESSION, RESPONSES, ESTROGEN, HORMONES, ANXIETY
Postens nummer:
198846
Posten skapad:
2014-06-03 16:31

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007