transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Livspussel med utmaningar. Tolv svenska barnfamiljers berättelser om mat och hälsa.

Författare och institution:
Barbro Johansson (Centrum för konsumtionsvetenskap (CFK)); Eva Ossiansson (Företagsekonomiska institutionen, Marknadsföring)
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
CFK-rapport, ISSN 1653-7491; nr 2014:01
Antal sidor:
89
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
Centrum för konsumtionsvetenskap vid Göteborgs universitet
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2014
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
HUMANIORA ->
Annan humaniora ->
Etnologi
Nyckelord:
barnfamiljer, miljö, hälsa, CLOE
Postens nummer:
198831
Posten skapad:
2014-06-03 14:38

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007