transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Psychology of short stature

Författare och institution:
Ann Erling (Psykologiska institutionen)
Publicerad i:
Joint Workshop of the Growth Research Centers in Gothenburg and Tubingen, Tubingen, Germany,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
1993
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
Postens nummer:
198828
Posten skapad:
2014-06-03 14:29

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007