transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Children percieve their stature and well being different than their parents do

Författare och institution:
Ann Erling (Psykologiska institutionen)
Publicerad i:
Growth, Stature and Adaptation: An International Symposium on the Behavioral, Social, and Cognitive Aspects of Growth Delay, Chapel Hill, NC,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, poster
Publiceringsår:
1993
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
Postens nummer:
198827
Posten skapad:
2014-06-03 14:23

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007