transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Psychosocial aspects of short stature and growth hormone (GH) deficiency

Författare och institution:
Ann Erling (Psykologiska institutionen)
Publicerad i:
The European Society for Paediatric Endocrinology (ESPE), Maastricht, The Netherlands,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, poster
Publiceringsår:
1994
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
Postens nummer:
198825
Posten skapad:
2014-06-03 14:21

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007