transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

A quadratic lower bound for the convergence rate in the one-dimensional Hegselmann-Krause bounded confidence dynamics

Författare och institution:
Edvin Wedin (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik, Chalmers/GU); Peter Hegarty (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik, Chalmers/GU)
Publicerad i:
Discrete & Computational Geometry, 53 ( 2 ) s. 478-486
ISSN:
0179-5376
Antal sidor:
10
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Let f_{k}(n) be the maximum number of time steps taken to reach equilibrium by a system of n agents obeying the $k$-dimensional Hegselmann-Krause bounded confidence dynamics. Previously, it was known that \Omega(n) = f_{1}(n) = O(n^3). Here we show that f_{1}(n) = \Omega(n^2), which matches the best-known lower bound in all dimensions k >= 2.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Diskret matematik
Nyckelord:
Convergence rate; Dumbbell graph; Hegselmann–Krause Model
Chalmers styrkeområden:
Informations- och kommunikationsteknik
Chalmers fundament:
Grundläggande vetenskaper
Postens nummer:
198802
Posten skapad:
2014-06-03 11:45
Posten ändrad:
2016-07-11 15:57

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007