transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Health care managers learning by listening to subordinates’ dialogue training

Författare och institution:
Christina Grill (Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa); Gunnar Ahlborg (Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa); Ewa Wikström (Företagsekonomiska institutionen, Management & Organisation)
Publicerad i:
Journal of Health Organisation & Management, 28 ( 3 )
ISSN:
1477-7266
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Postens nummer:
198757
Posten skapad:
2014-06-02 15:11

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007