transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Ungdomar läser och skriver-specialpedagogiska perspektiv

Redaktör(er):
Siv Fischbein (Institutionen för pedagogik och specialpedagogik)
ISBN:
978-91-44-08337-7
Antal sidor:
267
Publikationstyp:
Bok, med redaktör
Förlag:
Studentlitteratur
Förlagsort:
Lund
Publiceringsår:
2014
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Swärd, A-K. (2014). Ett renoveringsarbete - varför blev det så? I Fischbein, S. (red.). Ungdomar läser och skriver - specialpedagogiska perspektiv.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
Postens nummer:
198721
Posten skapad:
2014-05-30 20:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007