transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Cholera toxin enhances antigen presentation.

Författare och institution:
A K Bromander (-); Martin Kjerrulf (-); Jan Holmgren (Institutionen för medicinsk mikrobiologi och immunologi); Nils Y Lycke (Institutionen för laboratoriemedicin, Avdelningen för klinisk immunologi)
Publicerad i:
Advances in experimental medicine and biology, 371B s. 1501-6
ISSN:
0065-2598
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1995
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper
Nyckelord:
Adjuvants, Immunologic, administration & dosage, Animals, Antigen Presentation, Cell Line, Cholera Toxin, administration & dosage, immunology, Histocompatibility Antigens Class II, metabolism, Immunity, Mucosal, Interleukin-1, biosynthesis, Interleukin-6, biosynthesis, Intestinal Mucosa, cytology, immunology, Rats
Postens nummer:
198630
Posten skapad:
2014-05-27 16:59
Posten ändrad:
2014-05-28 13:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007