transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Intact pneumococci, but not autolyzed, induce IFN-beta and Interferon-induced genes in human monocytes

Författare och institution:
Susann Skovbjerg (Institutionen för biomedicin, avdelningen för infektionssjukdomar); Anna Martner (Institutionen för biomedicin, avdelningen för infektionssjukdomar & Sahlgrenska Cancer Center); Rickard Nordén (Institutionen för biomedicin, avdelningen för infektionssjukdomar); Agnes E Wold (Institutionen för biomedicin, avdelningen för infektionssjukdomar)
Publicerad i:
ECCMID, 23rd European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases. Berlin, Tyskland. 27 to 30 April 2013,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, poster
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Mikrobiologi inom det medicinska området
Postens nummer:
198583
Posten skapad:
2014-05-27 11:33
Posten ändrad:
2016-08-31 13:18

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007