transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Faecal incontinence 20 years after one birth: a comparison between vaginal delivery and caesarean section.

Författare och institution:
Maria Gyhagen (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för obstetrik och gynekologi); Maria Bullarbo (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för obstetrik och gynekologi); Thorkild Nielsen (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för obstetrik och gynekologi); Ian Milsom (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för obstetrik och gynekologi)
Publicerad i:
International urogynecology journal, 25 ( 10 ) s. 1411-1418
ISSN:
1433-3023
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
The aetiology of bowel incontinence in middle-aged women is multifactorial and the contribution of birth-related factors later in life is still poorly defined. The aim was to assess prevalence, risk factors and severity of faecal (FI, defined as the involuntary loss of faeces-solid or liquid) and anal incontinence (AI, includes FI as well as the involuntary loss of flatus) 20 years after one vaginal (VD) or one caesarean section (CS).
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Reproduktionsmedicin och gynekologi ->
Obstetrik och kvinnosjukdomar ->
Obstetrik och gynekologi
Postens nummer:
198582
Posten skapad:
2014-05-27 11:28
Posten ändrad:
2016-05-10 10:31

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007