transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Linguistic landscaping of South Asia using digital language resources: Genetic vs. areal linguistics

Författare och institution:
Lars Borin (Institutionen för svenska språket); Anju Saxena (-); Taraka Rama (Institutionen för svenska språket); Bernard Comrie (-)
Publicerad i:
Proceedings of LREC, May 26-31, 2014, Reykjavik, Iceland, s. 3137-3144
ISBN:
978-2-9517408-8-4
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap ->
Språkteknologi (språkvetenskaplig databehandling)
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap ->
Språkteknologi (språkvetenskaplig databehandling) ->
Datorlingvistik
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Jämförande språkvetenskap och lingvistik ->
Lingvistik
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Övriga språk
Nyckelord:
language technology, historical linguistics, genetic linguistics, comparative linguistics, South Asian languages
Postens nummer:
198551
Posten skapad:
2014-05-27 09:25
Posten ändrad:
2014-06-18 14:23

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007