transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The potential role of cytokines in ovarian physiology:the case for interleukin -1.

Författare och institution:
Mats Brännström (Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för obstetrik och gynekologi)
Publicerad i:
The ovary (eds Leung PCK, Adashi EY.), s. 261-271
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Burlington :Academic Press
Förlagsort:
UK
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Reproduktionsmedicin och gynekologi ->
Obstetrik och kvinnosjukdomar
Postens nummer:
198519
Posten skapad:
2014-05-26 14:31
Posten ändrad:
2014-05-26 14:36

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007